Information om webbplatsen

Integritet och cookies

Integritet- och dataskyddspolicy

Nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och tillvaratar våra kunders integritet

Personuppgiftsansvarig

iKote AB AB
559062-9837
Box 26053, 750 26 Uppsala

Vid ärenden som rör den här behandlingen kan du kontakta oss på info@ikote.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande uppgifter för våra kunder:

Basinformation:

 • Namn och adress
 • Postnummer och postort
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Kundinformation:

 • Betalningsvillkor
 • Kreditbelopp

Marknadsföringsinformation och berikningsinformation:

 • Samtycken och kanalval
 • Berikningsdata såsom boendeform, köpkraft, beteendedata, intresseområden
 • Segmenteringar och klassificeringar såsom bl.a värdesegment, livssituation och personas
 • Onlineidentifierare
 • Kampanjinformation och respons
 • Köpinformation

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att upprätta och upprätthålla kundrelationen. Vi behandlar personuppgifter i samband med order, köp och kommunikation. Behandlingen är nödvändig för att fullfölja åtagandet mellan oss och kunden.

Vi behandlar också våra kunders personuppgifter för att kunna hantera vår kundbas, hantera utestående skulder, utveckla våra val och marknadsföra våra tjänster till våra kunder. Vi behandlar personuppgifter i samband med kundserviceärenden och när vi återkopplar på kundens ärende. Behandlingen är nödvändig för vår intresseavvägning som personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna genomföra och hantera deltagande i kundaktiviteter såsom kundträffar, utbildningar, tävlingar, undersökningar och andra aktiviteter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens och vårt berättigade intresse av att administrera deltagandet i kundaktiviteten. Riktad kommunikation är baserad på kundens samtycke beträffande innehåll och kanalval.

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna erbjuda relevant och anpassad kommunikation och erbjudanden. För att göra detta utgår vi från kundens beteendemönster, tidigare inköp och nyttjande av tjänster samt övriga uppgifter som vi har om kunden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose kundens och vår intresseavvägning av att ge relevant och behovsanpassad kommunikation.

iKote AB har berättigat intresse för att kunderna ska få service av hög kvalitet vid handel med iKote AB. iKote AB utvecklar sitt produkt- och tjänstesortiment baserat på analys av kunddata för att säkra att kunderna erbjuds relevanta produkter och tjänster.

Lagring av uppgifter

Så här lagras personuppgifterna:

 • Vi lagrar transaktionsdata från privatkunder och annan data relaterad till kundrelationen upp till fem år efter att förhållandet upphört. Uppgifterna används till exempel för att lösa kundklagomål.
 • Vi lagrar data från kundserviceärenden i sex månader efter att ärendet har slutförts.
 • Vi lagrar data som ingår i vår bokföring under 7 år

När kunden begär att bli raderad så utförs detta utan dröjsmål; på grund av ledtid i våra system kan vi garantera att kommunikationen upphör senast 3 månader efter begäran om radering.

Rätt att återkalla samtycke

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på det samtycke du givit oss och du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke. Den behandling vi gör av dina personuppgifter för att skicka riktad kommunikation grundar sig på det samtycke du givit oss. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på info@ikote.se.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få utdrag över vilka uppgifter vi har och hur vi behandlar dessa. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du rätt att få även detta bekräftat.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta eller komplettera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga enligt ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från vårt register. Dina uppgifter kommer att raderas om det inte längre finns en laglig grund för att behålla uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Vid behandling av personuppgifter gör vi en intresseavvägning att behandlingen har betydelse för vår affär och att den inte bryter mot skyddet av din personliga integritet. I dessa situationer har du rätt att invända mot hanteringen. Du kan också när som helst göra invändningar mot databehandling för riktad kommunikation.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad, kommer personuppgiftsansvarig bara att bearbeta dina data genom lagring. Du kan använda denna rätt när du t.ex. bestrider korrektheten i dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig eller om du har bestridit behandlingen och ditt ärende är pågående.

Så här använder du dina rättigheter

Du kan begära att utnyttja dina rättigheter via info@ikote.se eller via kontaktformuläret eller våra andra kontaktuppgifter som du hittar på Kontaktsidan. När du gör denna begäran kommer din identitet behöva verifieras.

Information om mottagarna av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar iKote AB själva personuppgifterna, men samarbetar även med olika tjänsteleverantörer. iKote AB strävar efter att samarbeta enbart med de bästa partner och ansvarar för sina tjänsteleverantörers aktiviteter avseende behandling av personuppgifter.
Dessa tjänsteleverantörer kan variera, men omfattar:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av betalningstjänster
 • Leverantörer av logistiktjänster
 • Leverantörer av kundservice- och marknadsföringstjänster

Den data som behandlas används för analys, statistik, marknadsföring, kundundersökningar och marknadsundersökning.

Vissa myndigheter har också rätt enligt lag att få tillgång till personuppgifter. Dessa myndigheter är till exempel Polismyndigheten.

Rätten att inkomma med klagomål

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering

Baserat på de personuppgifter vi samlar in gör vi analyser på grupp och individnivå. Insikter från dessa analyser kan ligga till grund för hur vi sorterar in kunder i olika kundgrupper och hur vi väljer att kommunicera med dessa, både på grupp- och på individnivå. Underlag för analyserna kan hämtas från data vi håller på kunden såsom bl.a. köphistorik, medlemsbeteende, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser samt resultat från kundnöjdhetsundersökningar.

Användning av data för andra ändamål

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges på den här sidan. Om nya ändamål för behandling skulle bli aktuella vid ett senare tillfälle, informerar vi om detta och om de rättsliga grunderna för behandlingen eller, om så behövs, ber vi om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för detta nya ändamål.

Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv

Vi kan komma att uppdatera din information via Svea Ekonomi som är vår samarbetspartner för betallösningar.

Dataskyddsombud

Kontakta iKote AB på info@ikote.se om du har frågor som berör behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) i EU.

Information om Cookies

På ikote.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

 • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Ikote.se använder cookies för ett antal anledningar, vilka alla syftar till att du som besökare ska få den bästa upplevelsen på hemsidan.

 

Hotjar

På hemsidan använder vi Hotjar som är en webbaserad analys- och feedbackplattform som visar användares beteende och åsikter på nätet.

Hotjar lagrar information om:

 • plats (begränsat till land)
 • språk som använts
 • teknik som använts (enhet och webbläsare)
 • anpassade egenskaper (t.ex. produkter eller tjänster som du använder)
 • ditt beteende och dina interaktioner (sida/sidor som besökts)

Ditt beteende och dina interaktioner kan användas för att återskapa dina sessioner i ett visuellt uppspelningsformat, vilket tillåter oss att bättre förstå din upplevelse.

All beteende- och interaktionsdata som samlas in behåller vi inte längre än ett (1) år, varpå de kommer att tas bort automatiskt. All feedbackdata som du lämnar in lagras i enlighet med vår policy för datalagring.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta tillstånd. Från och med dagen du drar tillbaka ditt tillstånd kommer vi sluta att kombinera din feedback med information om ditt beteende. All data som har samlats in och kombinerats, från datumet du gav ditt tillstånd till datumet du drar tillbaka det, har behandlats lagenligt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av denna data, som kan innefatta personuppgifter, om du har tillhandahållit några, är artikel 6(1)(a) i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.

Vill du inte att Hotjar samlar in dina data? Du kan enkelt avanmäla dig genom att besöka sidan avanmälan på hotjar.com och följa anvisningarna.

 

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google. Informationen som genereras av cookien rörande din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer bli överförd till och lagrad av Google på servrar i USA. Google kommer använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter på webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Du kan hindra Google’s inhämtning och användning av data (cookies och IP adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, se din webbläsares manual för bästa alternativ. Utöver detta, kan du även neka användning av cookies genom att välja rätt inställningar på din webbläsare. Tänk på att om nekar cookies kommer du inte kunna nyttja hemsidan och alla funktioner.

Vidare information om Google Analytics kan hittas på Googles hemsida.

 

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att öka säkerheten på vår hemsida och i synnerhet för att skydda vår hemsida från automatiserad crawling och spam. Google reCAPTCHA utvärderar huruvida data som du fyller i på hemsidan, till exempel i ett kontaktformulär, har blivit skriven av en människa eller av ett automatiserat program. Av detta anledning utvärderar Google reCAPTCHA automatiskt en stor mängd information såsom IP-adress, hur länge du har varit på hemsidan eller musrörelser som du gjort. Allt för att säkerställa att det verkligen är en människa och inte en robot.

Vidare information on Google reCAPTCHA kan hittar du på Googles hemsida.

 

Instagram

Vi använder Instagram för att visa vårt eget flöde på hemsidan. Denna funktion behandlar endast dina personuppgifter om du är inloggad på Instagram när du besöker vår hemsida och när du klickar på Instagramknappen.

Vidare information om Instagram hittar du på Instagrams hemsida.

 

Vad sparas och hur hindrar jag det?

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om dig som besökare.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vill du veta ännu mer lämnar Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

 

Avaktivera Cookies

Du kan som nämnts ovan avaktivera cookies för specifika typer av cookies. Du kan dessutom avaktivera cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. Om du skulle välja att avaktivera cookies på din enhet kommer du ha exakt samma tillgång till Ikotes hemsida som du hade haft om cookies hade varit aktiverade. Skillnaden blir störst för oss då vi inte kan mäta hur hemsidan används och hela tiden utveckla den till det bättre.

Välj någon av nedan webbläsare för att läsa vidare om hur du avaktiverar och raderar cookies från din webbläsare.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

WordPress Lightbox